Jak dobrze zabezpieczyć konstrukcję stalową przed korozją?

Jak dobrze zabezpieczyć konstrukcję stalową przed korozją?

Konstrukcje stalowe możemy chronić przed korozją na wiele różnych sposobów. Najpopularniejszym z nich jest stosowanie różnego rodzaju farb, które mają za zadanie zapobiegać procesowi utleniania na powierzchni metalu. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Ważną rolę odgrywa także dobre zaprojektowanie profili i odpowiedni montaż konstrukcji. Odpowiednie zaplanowanie całego procesu oraz profesjonalne połączenie poszczególnych elementów, ograniczające liczbę nitów i śrub, w dużym stopniu wpływa na spowolnienie procesu korozji. Istotne jest również dobrej jakości wykonanie konstrukcji stalowej i to jakich surowców do tego użyto.

Rodzaje korozji

Możemy wyróżnić kilka rodzajów korozji. Najpopularniejszym z nich jest korozja atmosferyczna, która pojawia się równomiernie na całej powierzchni konstrukcji pod wpływem wilgoci. Jej szybkość rośnie wraz ze wzrostem temperatury i występowaniem zanieczyszczeń w powietrzu. Kolejnym rodzajem jest korozja miejscowa zachodząca w środowisku chlorków. Korozja galwaniczna występuje na skutek połączenia dwóch metali o różnym rodzaju potencjałów i powstaniu ogniw galwanicznych. Korozja szczelinowa pojawia się zwykle w źle uszczelnionych elementach, w których zbierają się zanieczyszczenia.

Konstrukcja stalowa – jak dobrze ją zaprojektować?

Pierwszym etapem ochrony przed korozją jest odpowiednie zaprojektowanie poszczególnych elementów konstrukcji stalowej. Jest to istotny element również z powodów ekonomicznych, ergonomicznych i estetycznych. Powinniśmy zwrócić uwagę na materiał jakiego użyto do wykonania całej konstrukcji, oraz czy będzie odpowiedni dla danego projektu. Duże wiaty stalowe będą wymagały użycia nieco innych surowców niż stalowe balustrady montowane przy schodach. 

W przypadku małych konstrukcji stalowych zaleca się wykorzystanie profili zamkniętych. Stanowią one bezpieczniejsze rozwiązanie, niż profile otwarte, ponieważ nie gromadzi się w nich woda i kurz. Co więcej profile zamknięte zwykle są łatwiejsze do wykonania i posiadają lepsze wskaźniki statyczne. Dobrym rozwiązaniem będą okrągłe rury. Szeroki wybór ich średnic i grubości ścianek gwarantuje znalezienie odpowiedniego modelu pasującego do każdego projektu.

Warto zauważyć, że prostota profili będzie stanowiła dużą zaletę także w przypadku większych konstrukcji. Jeśli to możliwe powinniśmy unikać ostrych kątów i zagłębień stanowiących idealne miejsce do gromadzenia się zanieczyszczeń. Przy projektowaniu należy również zwrócić uwagę na spiętrzenie się napięć i lokalne przegrzewanie.

Montaż konstrukcji stalowych – na co zwrócić uwagę?

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na ochronę przed korozją jest odpowiedni montaż konstrukcji stalowej. Zminimalizowanie liczby nitów i spawów oraz użytych śrub, pozytywnie wpływa na zabezpieczenie jej poszczególnych elementów przed niszczeniem. W żadnym wypadku nie powinniśmy dopuścić do kontaktu jakiekolwiek z profilów z gruntem. W miejscu styku powietrza z ziemią panują idealne warunki dla rozwoju korozji, z tego powodu zawsze powinniśmy odpowiednio zabezpieczać te elementy. Dobrym rozwiązaniem jest obetonowanie konstrukcji lub wykonanie podlewek z bezskurczowej zaprawy montażowej pod jej stalowymi podstawami. Jeśli mamy do czynienia ze słupami ogrodzenia, które z jednej strony są otwarte także powinniśmy je zabetonować.

Sposoby zabezpieczania przed korozją

Elementy konstrukcji stalowych możemy chronić przed korozją już na etapie produkcji. Popularnym rozwiązaniem jest stosowanie inhibitorów, które opóźniają proces utleniania i powstawanie korozji na powierzchni stali. Najczęściej do tego typu zabiegów wykorzystuje się sole arsenu, niklu, cyny i magnezu. Innym rozwiązaniem jest łączenie elementów stalowych z materiałami mniej szlachetnymi. Dzięki temu powstaje katoda i anoda, która chroni ją przed korozją. Możliwe jest także podłączenie konstrukcji do zasilania zewnętrznego co także powoduje powstanie katody i anody. Ten typ ochrony można wykorzystać m.in. w rurociągach i obiektach mostowych.

Nakładanie farb antykorozyjnych

Gotowe konstrukcje stalowe należy dodatkowo zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Warto jednak pamiętać, że przed przystąpieniem do malowania konieczne jest wcześniejsze usunięcie pyłu i odtłuszczenie jej powierzchni. Do samego malowania powinniśmy przystąpić jak najszybciej po oczyszczeniu konstrukcji. W żadnym wypadku nie możemy odkładać go, np. na następny dzień.

W celu dobrego zabezpieczenia powinniśmy używać jedynie sprawdzonych oryginalnych farb. Na rynku dostępna jest szeroka oferta produktów tego typu. Możemy wyróżnić m.in.

  • Farby jednoskładnikowe – zaliczamy do nich farby akrylowe, alkidowe, poliwinylowe, chlorokauczukowe i silikonowe
  • Farby dwuskładnikowe – są to farby epoksydowe lub poliuretanowe. Cechują się dobrym kryciem i szybkim wysychaniem
  • Gruntoemalie – pozwalają na uzyskanie twardej, elastycznej powłoki, która jest odporna także na działanie promieni UV. Nie wymagają nakładania warstwy podkładu, dzięki czemu proces malowania ulega skróceniu

Warto zauważyć, że minimalna grubość powłoki w środowisku o niskim zagrożeniu korozyjnym powinna wynosić co najmniej 160 mikrometrów. Dzięki temu uzyskamy długoletnią ochronę, która może wynosić ponad 15 lat.