Arbetsförmedling – arbetsförmedling

Varje arbetsförmedling – arbetsförmedling fungerar på grundval av relevanta lagar och standarder. Det kan inte göra regler för sig själv, det kan inte agera enligt sina riktlinjer. Dess verksamhet är helt reglerad. Enligt gällande lag ...