Różnica między prywatnymi a publicznymi domami opieki

Różnica między prywatnymi a publicznymi domami opieki

Różnica między prywatnymi a publicznymi domami opieki: seniorzy zmagają się z samotnością, postępującą mobilnością, problemami z pamięcią, słabością, niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi. W najgorszej sytuacji są osoby pogrążone w żałobie, bezdzietne lub osoby starsze, które nie interesują się dziećmi. W wielu przypadkach członkowie rodziny nie mogą opiekować się osobami starszymi i chorymi przez całą dobę, więc mogą szukać pomocy jedynie u lekarzy specjalistów. Osoby starsze mogą uzyskać pomoc w specjalnych ośrodkach – domach starców (zwanych także domami pomocy społecznej, zakładami leczniczo-opiekuńczymi, domami pomocy społecznej).

Placówka państwowa lub prywatna

Opieka nad osobami starszymi w domach opieki dzieli się na opiekę długoterminową, dzienną, krótkoterminową i długoterminową. Osoby starsze często nie mogą przebywać same w mieszkaniu lub domu ze względu na schorzenia. Rodziny pracujące nie są w stanie zapewnić całodobowej profesjonalnej opieki. Najbardziej logicznym rozwiązaniem jest umieszczenie pacjenta w domu opieki, który zapewnia fachową pomoc osobom starszym. Bieżący nadzór lekarski i pielęgniarski zapewnia zdrowie i bezpieczeństwo. Pacjenci i rodziny mogą wybierać między prywatnymi ośrodkami a państwowymi ośrodkami pomocy społecznej.

Ośrodki specjalizujące się w leczeniu i rehabilitacji osób starszych skupiają się na poprawie zdrowia i zwiększeniu samodzielności w życiu codziennym. W tym celu prowadzą kursy rehabilitacyjne i terapię zajęciową. Dbają o to, aby dom opieki był miejscem, w którym osoby przebywające na oddziale czują się bezpiecznie i komfortowo. Różnica widoczna jest w warunkach przyjęcia – wystarczy skierowanie do domu pomocy społecznej prowadzonego przez gminę, wystarczy zgłosić się do ośrodka niepublicznego, aby złożyć wniosek lub poprosić o przyjęcie danej osoby.

Warunki wejścia do publicznego domu starców

Strony lub ich przedstawiciele prawni mogą ubiegać się o zamieszkanie w domach opieki. W wyjątkowych przypadkach, gdy osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel nie wyraża zgody na przyjęcie do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu. Następnie na wniosek miejscowego ośrodka pomocy społecznej orzeka sąd rodzinny. Skierowania do DPS wydaje gmina. Decyzję o umieszczeniu w określonej lokalizacji wydaje starosta powiatu.

Mieszkanie w samorządowym domu seniora jest płatne, ale stawki są niższe niż w ośrodkach prywatnych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości emerytury i ostatniej części wypłaconych świadczeń. Pisemna zgoda jest również wymagana do odliczenia kosztów przyjęcia do domu opieki. W nagłych wypadkach osoby starsze, chore mogą trafić do miejskich domów pomocy społecznej bez kompletu dokumentów. MOPS ma wtedy 3 miesiące na skompletowanie dokumentacji.

Zostać na kilka godzin

Różnica między prywatnymi a publicznymi domami opieki
Różnica między prywatnymi a publicznymi domami opieki

Nie każdy senior potrzebuje całodobowej opieki. Dla tych, którzy są niezależni, ale czują się samotni lub bezradni w życiu i cierpią na demencję, odpowiedni jest dom opieki dziennej (DDP). Placówki działają do popołudnia, zapewniając im posiłki i różne atrakcje. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej przez 8 godzin dziennie dla 40 osób starszych. W tym czasie odbywają się płatne zajęcia rekreacyjno-edukacyjne (czytają książki, rozwiązują krzyżówki, biorą udział w różnych grach i konkursach, uczą się zdrowego trybu życia).

Często organizowane są imprezy kulturalne, takie jak wycieczki do teatru czy muzeów. Szczególnym rodzajem działalności jest organizowanie własnych przedstawień, w których biorą udział wszyscy studenci. Każdy może zaprezentować swoje talenty i mieć możliwość poznania innych ludzi i współpracy. Do domów opieki dziennej trafiają osoby bez bieżącej wody i pralek w domu. Przyjęcie do domu dziennego odbywa się na podstawie dialogu między pracownikiem socjalnym a osobą starszą oraz wywiadu mającego na celu ocenę warunków życia osoby starszej. Na tej podstawie ośrodek pomocy wydaje decyzję administracyjną ustalającą wysokość opłaty oraz termin pobytu w DDP.

Koszty domu opieki

W gminnych domach pomocy osoby o najniższych dochodach (poniżej 701 zł) są całkowicie zwolnione z opłat. Osoby starsze z wyższymi emeryturami płacą od 10% do 40% swoich dochodów. W przypadku prywatnych domów pomocy społecznej ceny są inne i często wyższe niż w placówkach publicznych. Zakaz budowania barier dotyczy zarówno prywatnych, jak i państwowych kurortów. Musi być wydzielona jadalnia oraz pralnia i suszarnia.

W domach opieki (publicznych lub prywatnych) osobom starszym należy zapewnić pomoc w codziennych czynnościach, opiekę w czasie choroby oraz pomoc w dostępie do usług medycznych. Toalety i łazienki muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem pobytu osoby starszej w domu pomocy społecznej jest jak najdłuższe zachowanie zdrowia i sprawności oraz kontakt z innymi ludźmi. Instytucje te mają na celu aktywizację osób starszych.