Jak działa klimatyzacja w zimie?

Jak działa klimatyzacja w zimie?

Początkowo urządzenie takie jak klimatyzator było przeznaczone tylko do chłodzenia, ale nowoczesna technologia poczyniła wielkie postępy, dzięki czemu obecnie ogrzewanie jest najczęstszą funkcją w technologii klimatycznej. Większość systemów typu split, oprócz chłodzenia, działa również w trybie ogrzewania. Ta funkcja jest szczególnie przydatna poza sezonem. Czy ta metoda ogrzewania jest skuteczna i jakie warunki należy stworzyć dla systemu split w zimie?

Jak klimatyzator działa na ciepło?

Zakładając klimatyzację do domu warto się przyjrzeć, jak przebiega proces chłodzenia:

  • Freon w postaci gazu wchodzi do sprężarki, gdzie jest sprężany i podgrzewany do + 70-90 C °.
  • Gorący czynnik chłodniczy wpływa do skraplacza (umieszczonego w jednostce zewnętrznej), gdzie przechodzi w stan ciekły.
  • Procesowi kondensacji towarzyszy chłodzenie freonu z towarzyszącym wydzieleniem ciepła.
  • Czynnik chłodniczy jest następnie przesyłany do parownika jednostki wewnętrznej, gdzie staje się gazem, uwalniając zimno i pochłaniając ciepło z pomieszczenia.
  • Następnie cała ścieżka się powtarza.

Jak działa klimatyzacja zimą?

Jak działa klimatyzacja w zimie? Aby rozpocząć proces odwrotny, czyli uzyskać ciepło, w klimatyzatorach stosuje się zawór czterodrogowy. Zmienia kierunek krążenia freonu. W rezultacie jednostka zewnętrzna staje się parownikiem, a chłód jest odprowadzany na zewnątrz. Jednostka wewnętrzna pełni funkcję skraplacza, w którym freon jest schładzany i generuje ciepło.

Klimatyzator grzewczy

Jak lepiej się ogrzewać: klimatyzator lub grzejnik? Poza sezonem ludzie najczęściej korzystają z grzejników. Ich główną wadą jest wysoki pobór mocy przy niskiej sprawności. Na przykład grzejnik olejowy zużywa 2 kWh przy tej samej mocy znamionowej. Rozumiejąc, jak działa klimatyzacja domowa z funkcją ogrzewania, łatwo zgadnąć, że będzie to bardziej opłacalne w przypadku ogrzewania. W układzie dzielonym nie ma elementu grzejnego, a energia elektryczna jest potrzebna tylko do pracy silnika i wentylatora. Ciepło dostanie się do pomieszczenia z powodu kondensacji freonu. Gdy system klimatyzacji do mieszkania split zużywa 700 W energii elektrycznej, wydziela około 3 kW ciepła.

Warunki prawidłowej pracy klimatyzatora w okresie zimowym

Systemy klimatyzacji do domu split najczęściej używane są poza sezonem, kiedy już wyłączono lub jeszcze nie włączono centralnego ogrzewania. Klimatyzatory bez inwertera i niedrogie klimatyzatory inwerterowe mogą pracować przy temperaturze powietrza na zewnątrz co najmniej -5-7 C°. Inwerterowe systemy split klasy średniej pracują w temperaturze na zewnątrz -15 C°. Modele z segmentu premium można włączyć do ogrzewania i przy 20-stopniowym mrozie. Dla wydajniejszej pracy takie urządzenia pobierają część powietrza z pomieszczenia, co pozwala im kompensować mniejszą różnicę temperatur. Również w drogich modelach płynie wysokiej jakości freon, który wrze w temperaturze -30- 35, a nie -18 ° C. Jeśli ktoś potrzebuje ogrzać mieszkanie tylko przed włączeniem ogrzewania, może użyć niedrogiego systemu klimatyzacji do mieszkania typu split. Jeśli chce się ogrzać pomieszczenie przy silnych mrozach, należy wybierać droższe modele. Warunki pracy klimatyzatorów są opisane w instrukcji obsługi. Trzeba skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzyskać maksymalne dopuszczalne wartości, które pomogą wybrać odpowiednie urządzenie.

Jak klimatyzator powinien działać do ogrzewania zimą?

Jeśli urządzenie może pracować w temperaturach do minus 20 stopni, to można je włączyć w temperaturze -15-18 C °. Różnica między temperaturą roboczą a temperaturą początkową wynosi 2-5 stopni. Urządzenie należy rozgrzać przed aktywnym użyciem. Dla tego:

  • Ustawić parametry temperatury pokojowej w zakresie 18-21 ° С i włączyć klimatyzator.
  • Ustawić minimalną prędkość nadmuchu.
  • Pozwolić systemowi klimatyzacji domowej pracować w tym trybie przez około 5-10 minut.
  • Następnie ustawić żądaną temperaturę i dać systemowi czas na ogrzanie pomieszczenia.

Czy klimatyzator zużywa się podczas zimy?

Modele klimatyzacji do domu bez falownika są narażone na duże obciążenia w chłodne dni. W każdym systemie znajduje się smar, który styka się z freonem. Wraz ze spadkiem temperatury gęstnieje, a przy silnych mrozach zaczyna złuszczać, co może prowadzić do rozpadu. Ponadto gęsty olej nie ma czasu na smarowanie sprężarki. Ten ostatni musi pracować przy zwiększonym obciążeniu, co zmniejsza zasób pracy. Jeżeli urządzenie pracuje nieprawidłowo może być konieczna naprawa klimatyzacji. W takim przypadku trzeba wezwać specjalistów do sprawdzenia klimatyzatora. Jeżeli dojdzie do wycieku czynnika chłodzącego, również trzeba skontaktować się z serwisem klimatyzacji, ponieważ potrzebne będzie jego uzupełnienie.  Klimatyzatory inwerterowe są mniej podatne na zużycie, ponieważ pracują w sposób ciągły, okresowo zmniejszając prędkość. W rezultacie olej krąży bez zatrzymywania się, lekko gęstniejąc. Oznacza to mniejsze zużycie kompresora. Jeśli klimatyzator jest przystosowany do lekkich mrozów, zestaw zimowy pomoże zminimalizować ryzyko pęknięcia. Ogrzewa studzienkę i rurę spustową jednostki zewnętrznej oraz reguluje prędkość wentylatora.