Jak agencja ochrony będzie skuteczna?

Jak agencja ochrony będzie skuteczna?

Alarm z monitoringiem uznawany jest obecnie za najskuteczniejszą formę ochrony przed złodziejami, jednocześnie to opcja najdroższa. Zastanawiając się nad konkretną agencją ochrony, mamy zwykle kilka firm do wyboru. Im większe miasto, tym bardziej zróżnicowany wybór. Jaka agencja ochrony będzie najlepsza? Czym kierować się przy jej wyborze?

Jaki jest zakres usług agencji?

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych agencja ochrony może zaproponować:
– projektowanie, wykonanie, sprzedaż lub wynajem systemów alarmowych albo
– całodobowy nadzór wraz z interwencją w razie napadu lub innego zagrożenia.

Kim są pracownicy agencji?

Agencja ochrony zatrudnia agentów, którzy posiadają licencję udzielaną przez wojewódzkiego komendanta policji. Przed podjęciem współpracy warto zainteresować się zakresem umiejętności zatrudnianych ochroniarzy. Czy oprócz podstawowych kwalifikacji posiadają również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, mają znajomość podstawowych zasad prawnych? Licencje posiadają aż dwa stopnie. Pierwsza wydawana jest pracownikom, druga właścicielom agencji. Z powodu oszczędności w agencji mogą być zatrudnione osoby nie posiadające licencji- nie mają one uprawnień do posiadania broni ani nie mogą stosować środków przymusu bezpośredniego. W kadrze agencji ochrony zatrudniane są również osoby monitorujące zabezpieczony teren- warto również sprawdzić ich kwalifikacje. Dobrym zwyczajem jest zweryfikowanie przez osoby zatrudnione w agencji obszaru monitorowanego (powierzchni działki, rozłożenia w budynku okien i drzwi itp.). Ważnym dokumentem jest również koncesja na prowadzenie działalności uzyskiwana przez agencję z ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Na czym polega interwencja?

Jeśli agencja ochrony w swoich usługach oferuje również interwencje, to warto wiedzieć na czym one polegają. Interwencja ma miejsce na skutek naruszenia obwodu systemu. Bardzo ważny jest czas reakcji patrolu, który może wynosić od 5 do 15 minut. Aby sprawdzić jakość wykonywanych usług oraz reaktywność patrolu, warto dowiedzieć się, ile osób liczy załoga, a także ile obiektów obsługuje. Pozwoli to ocenić w jaki sposób chroniony jest jeden obiekt. Zwykle jedna załoga zajmuje się określonym obszarem. W związku z tym im mniejszy rejon, tym większa skuteczność patrolu. 

Przebieg interwencji może być różny w zależności od określonej sytuacji. W przypadku próby kradzieży, przybywający patrol pozostaje w miejscu widocznych śladów, nie wchodzi do budynku, tylko czeka na przyjazd policji. Jeśli pojawił się sygnał powiadamiający o napadzie, ochroniarze wchodzą do budynku, natychmiast reagując na zaistniałą sytuację. Mają prawo zastosować siłę, środki przymusu osobistego, a nawet broń. 

Kiedy wezwanie jest nieuzasadnione?

Decydując się na współpracę z agencją ochrony, wielu klientów- zwłaszcza prywatnych – obawia się konsekwencji nieuzasadnionego wezwania. Słusznie, ponieważ w takiej sytuacji klient zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę, co zawiera podpisywana umowa. Najczęściej nieuzasadniony przyjazd ma miejsce, gdy dzieci lub inni członkowie rodziny bawią się pilotem, który wysyła sygnał do agencji. Taki błąd może również wynikać z niezrozumienia umowy. Wezwanie ochrony do próby kradzieży samochodu zalicza się do nieuzasadnionych wezwań, gdy umowa obejmuje wyłącznie zabezpieczanie domu. Agencja ochrony może wprowadzić zapis w umowie, który pozwala na jedno nieuzasadnione wezwanie pomocy raz w miesiącu. Warto zwrócić uwagę, czy rozpatrywana przez nas firma, uwzględnia taką kwestię. Istnieje również możliwość odwołania fałszywego alarmu, który chroni przed nieprzyjemnymi, zwykle finansowymi konsekwencjami, takiego wezwania. Agencja ochrony posiada zwykle kilka linii przyjmujących zgłoszenia klientów, dzięki czemu nie ma problemu z komunikacją.

Czy agencja jest ubezpieczona?

Każda profesjonalna agencja ochrony zobowiązana jest do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia dotyczy kradzieży majątku, która ma miejsce przed przyjazdem patrolu lub, gdy agencja w ogóle nie zareaguje na wezwanie. Przed podjęciem współpracy warto sprawdzić wysokość takiego odszkodowania, a także dokładny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj agencje nie ponoszą odpowiedzialności za mienie zdewastowane podczas napadu lub włamania. Rozwiązaniem może być ubezpieczenie przez klienta, który obawia się takich zniszczeń. Agencja ochrony może współpracować z firmą ubezpieczeniową i zaproponować korzystne warunki takiej umowy. Warto jednak porównać oferty na rynku i wybrać po prostu najbardziej korzystną opcję. Zdarza się, że agencja ochrony i współpracująca z nią agencja ubezpieczeniowa czerpią zyski z takiej współpracy, a oferta przedstawiana klientowi jest dla niego niekorzystna, porównując oferty dostępne na rynku. 

Wybierając agencję ochrony należy zwrócić uwagę na wiele kwestii. Oprócz wykształcenia i doświadczenia agentów, ważny jest aspekt techniczny, czyli system monitoringu. Równie ważny jest czas dojazdu na interwencję, a także zakres prowadzonych wówczas działań.