Agencja pracy - pośrednictwo pracy

Agencja pracy – pośrednictwo pracy

Każda agencja pracy – pośrednictwo pracy działa w oparciu o odpowiednie ustawy i normy. Nie może sobie ona sama ustalać zasad, nie może działać zgodnie ze swoimi wytycznymi. Jej działanie jej w pełni regulowane. Zgodnie więc z obowiązującą w Polsce ustawą, zatrudnienie pracowników tymczasowych może odbyć się jedynie na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Nie ma tutaj mowy o umowie próbnej. Istnieje jednak i możliwość uzyskania pracy na czas nieokreślony. Pracodawca szuka pracowników i agencja pracy – pośrednictwo pracy takie osoby odnajduje i wysyła do jej wykonania. Poniżej przedstawimy formy zatrudnienia w danym miejscu, jak to wszystko wygląda i kto się na taką opcję decyduje.

Agencja pracy - pośrednictwo pracyAgencja pracy – pośrednictwo pracy a praca na umowę na czas nieokreślony

Z pewnością większość z nas uważa, że praca tymczasowa przez agencję pracy, może być jedynie zawarta na czas określony lub do wykonania konkretnego zadania, na przykład zebrania wszystkich jabłek w sadzie. Okazuje się jednak, że taka agencja pracy – pośrednictwo pracy może zawrzeć z danym pracownikiem umowę na czas określony. W jakich to ma miejsce sytuacjach? Umowa o pracę na czas określony trwa tak długo, jak wskazuje to data w umowie. Jeśli została ona zawarta na okres nieprzekraczający dwóch tygodni, może zostać rozwiązana za trzydniowym wypowiedzeniem stron lub gdy zawarta jest na okres powyżej dwóch tygodni, z tygodniowym wypowiedzeniem stron. A co w przypadku pracy na czas nieokreślony? W umowie nie ma podanej daty, do której dany pracownik jest w konkretnej firmie zatrudniony. Co z tego wynika? Przede wszystkim fakt, iż strony nie mogą tutaj dokonać wypowiedzenia umowy. Wiadomo, że skoro jest czas podany, wówczas i pracownik i pracodawca może rozwiązać umowę, czy to za porozumieniem stron czy w trybie natychmiastowym. Może się zdarzyć tutaj też tak, że dojdzie do wypowiedzenia umowy w wyniku upadłości lub likwidacji danej agencji pracy. Jeśli jest praca na czas określony, tych warunków nie trzeba spełniać, gdyż wszystko działa na zupełnie innych zasadach.

Zobacz również:

 

Umowa z agencją pracy

Zarówno umowa z agencją, jak również i każda inna stanowi jeden z najważniejszych dokumentów dla każdego człowieka i dla każdej firmy. Bez względu na to, czy w grę wchodzi pracownik, agencja pracy – pośrednictwo pracy czy też pracodawca, każdego dana umowa obowiązuje i stanowi ona dokument, który odgrywa kluczowe znaczenie. To właśnie w nim zawarte są wszelkie niezbędne informacje dotyczące zatrudnienia, praw i obowiązków, a także i tego wszystkiego, do czego musi się stosować każda ze stron.

Jeśli w grę wchodzi umowa dotycząca pracy tymczasowej, ta dotyczy trzech podmiotów. Z jednej strony jest pracownik, który jest gotowy podjąć pracę. Będzie on pracował w danej firmie, ale jego pracodawcą będzie agencja pracy – pośrednictwo pracy i to z nią będzie on wszystko załatwiał. Z drugiej strony mamy właściciela firmy, a więc osobę, która szuka osób do pracy, ale sama nie chce zajmować się rekrutacją i całą papierologię, dlatego też przekazuje to zadanie specjalistom. I z trzeciej strony mamy agencję pracy, która to jest pośrednikiem. Ona zajmuje się poszukiwaniem pracowników dla danej firmy, ale jednocześnie i ona też zatrudnia takiego pracownika. Tworzy umowy, tłumaczy dokumenty, opłaca składki do ZUS czy wypłaca pracownikowi wynagrodzenie.

Co powinno znaleźć się w umowie? Wiadomo, iż każda umowa musi zawierać odpowiednie informacje, które są niezbędne, aby mogła ona być odpowiednią. Istotne więc znaczenie mają na pewno strony umowy, rodzaj, jak również i data, w której została ona zawarta. Następnie istotne znaczenie mają strony umowy, a więc w tym przypadku mamy do czynienia aż z trzema podmiotami. Ustalony jest w niej także czas trwania umowy, jeśli jest ona na czas określony, a także wszelkie warunki dotyczące samej pracy, a więc wszelkich zadań, obowiązków i praw, jakie pracownik względem danej firmy musi spełnić, ale i jakie pracodawca ma także wobec samego pracownika. Zawsze bowiem wszystko działa dla każdej ze stron. W umowie istotne znaczenie ma także określenie miejsca wykonywanej pracy, ustalenie wymiaru czasu pracy, podanie wynagrodzenia i terminu wypłaty takiego wynagrodzenia przez agencję. Im umowa będzie bardziej dokładna, tym z pewnością mniej pojawi się w niej niedomówień czy rzeczy, które mogą mieć istotny wpływ na odpowiednie relacje między pracodawcą, pracownikiem, a samą agencją.

Wybór agencji pod swoje potrzeby

Na pewno zarówno sam pracodawca, jak również i pracownik powinien zwrócić szczególną uwagę na to, jaką agencję wybiera. nie każda bowiem jest sobie równa i nie każda jest w stanie zagwarantować taką samą jakość usług, na jakiej danej stronie mogłoby zależeć. Na pewno ważne są dobre opinie o agencji, grono zadowolonych klientów, profesjonalizm, jeśli chodzi o samą współpracę. Z dobrą agencją, wszystko stanowi prawdziwą więc przyjemność, a każda ze stron może być w pełni zadowolona.